Obiective MIRAGES FLSC

* Obiectivul general al sub-proiectului MIRAGES FLSC este stimularea şi menţinerea motivaţiei studenţilor de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava prin implicarea acestora în programe remediale şi activităţi de dezvoltare personală, în vederea dezvoltării competenţelor lor şi reducerii riscului de abandon.
*O.1: dezvoltarea competenţelor lingvistice şi de comunicare (de exprimare orală şi în scris în limbile studiate: română/ franceză/ engleză/ germană/ spaniolă/ italiană/ ucraineană) ale studenţilor;

*O.2.: dezvoltarea competenţelor studenţilor în domeniul literaturilor (create în limba maternă sau în limbi străine);

*O.3.: dezvoltarea competenţelor culturale ale studenţilor, care, pentru cei înscrişi la Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, trebuie considerate ca făcând parte dintre competenţele profesionale;
*O.4.: dezvoltarea competenţelor artistice ale studenţilor legate de competenţele lor profesionale (competenţe muzicale, teatrale, etc.);
*O.5.: ameliorarea competenţelor (inclusiv a celor digitale) necesare pentru documentare şi elaborarea de materiale;
*O.6.: dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale ale studenţilor, pentru o mai bună integrare şi punere în valoare a lor în contextul universitar şi comunitar;
*O.7.: crearea unui cadru de desfăşurare a activităţilor stimulator pentru imaginaţia şi creativitatea studenţilor;
*O.8.: întărirea colaborării între diverşii factori instituţionali (studenţi, personal didactic, consilieri, secretariat, personal auxiliar din biblioteci, conducerea USV, etc.) cu scopul sprijinirii dezvoltării armonioase a competenţelor studenţilor, atât ale celor vizaţi direct de sub-proiectul MIRAGES FLSC, cât şi ale celor vizaţi indirect;
*O.9.: întărirea colaborării dintre Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării din USV şi diversele instituţii potenţial angajatoare ale absolvenţilor (instituţii culturale, edituri, birouri de traducere, etc.).

------

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Beneficiari ROSE

  • Elevii înmatriculați în 1.110 de licee de stat cu performanțe scăzute (reprezentând peste 80% din totalul liceelor de stat), în special elevii din grupuri dezavantajate;

  • Studenții înmatriculați în primul an de studiu în instituțiile de învățământ universitar selectate, în special studenți din grupuri dezavantajate;