Obiective generale

* Sprijinirea studenților înmatriculați în instituțiile de învățământ superior publice și a elevilor din licee de stat, potențiali viitori studenți, care sunt expuși riscului de abandon în primul an de studii în ciclul de licență, aparținând cu precădere grupurilor dezavantajate.


*Motivarea și accesul studenților dezavantajați la o educație de calitate;*Promovabilitatea la încheierea primului an de învățământ superior;


*Colaborarea și relațiile la nivel de facultate, între factorii implicați (cadre didactice, personal auxiliar, studenți etc.), începând cu modul în care are loc comunicarea, pe verticală și pe orizontală;


*Desfășurarea proceselor de predare / învățare și evaluare, cu accent asupra predării centrate pe student și dezvoltarea competențelor socio-emoționale;


*Orientarea școlară a elevilor de liceu, în ceea ce privește opțiunile de continuare a studiilor în învățământul universitar.

------

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Beneficiari ROSE

  • Elevii înmatriculați în 1.110 de licee de stat cu performanțe scăzute (reprezentând peste 80% din totalul liceelor de stat), în special elevii din grupuri dezavantajate;

  • Studenții înmatriculați în primul an de studiu în instituțiile de învățământ universitar selectate, în special studenți din grupuri dezavantajate;