Activități MIRAGES FLSC

I. Campanie de conştientizare a informaţiilor referitoare la proiectul ROSE şi la sub-proiectul MIRAGES FLSC şi activităţi de management în vederea organizării grupelor de studenţi

II. Ateliere metodologice : activităţi de îndrumare şi sprijin (8 ore)

III. Ateliere lingvistice : Programe remediale pentru dezvoltarea competenţelor profesionale (în special lingvistice) ale studenţilor (30 ore)

IV. Ateliere-dezbateri : Activităţi de coaching şi dezvoltare personală (20 ore)

V. Cercuri, stagii şi vizite de studii: Activităţi inovatoare şi motivante pentru remedierea şi dezvoltarea competenţelor profesionale şi socio-emoţionale (1 stagiu de formare, o vizită de studii, un cerc de 16 ore)

VI. Mese rotunde : Consiliere profesională şi orientare în carieră

Cercuri propuse în cadrul MIRAGES FLSC

V.1.a. Cerc de lectură : textele pentru lectură vor fi alese în urma unei negocieri între studenţi şi tutori, iar activitatea se va desfăşura în spaţiul sălii A111 (special reamenajat pentru a permite lectura într-un decor modulabil, înregistrarea eventuală a lecturii, discuţiile pe baza textelor citite) sau în cabana Şipoţel/hotelul din Vatra-Dornei al USV, sau în librării, etc. ; vor putea fi invitaţi scriitori, critici literari, editori, ilustratori, etc. ;

V.1.b. Cerc de retorică : vor fi organizate cursuri practice de exprimare orală (conversaţie în limba română sau în limbi străine, discursuri în public, scenete, etc.) pe teme de civilizaţie, pe baza unor suporturi moderne şi cu aplicarea de metode didactice interactive, în spaţii formale şi informale (temele vor fi alese în funcţie de nevoile exprimate de grupurile ţintă ; sugestii de teme : Talk-show-ul, Gastronomia internaţională ;  Artele vizuale şi literatura ; Muzica şi literatura, etc. ; vor putea fi invitaţi jurnalişti, actori, bucătari, etc.) ;

V.1.c. Cerc de armonie : acest cerc are ca scop crearea unei corale, care va interpreta cântece în diverse limbi, dar va propune şi activităţi ludice menite să remedieze lacunele şi să întărească atât competenţele lingvistice, cât şi spiritul de echipă (vor putea fi invitaţi profesori de muzică, instrumentişti, etc.) ;

V.1.d. Cerc de traduceri : se va desfăşura pentru limbile propuse de programele de studii ale FLSC (vor putea fi invitaţi traducători, editori, etc.).

------

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Echipa de management

Profesor Name
Conf. univ. dr. Simona-Aida Manolache

Director de grant

Profesor Name
Conf. univ. dr. Luminiţa-Elena Turcu

Asistent manager

Profesor Name
Conf. univ. dr. Raluca-Nicoleta Balaţchi

Asistent manager

Profesor Name
Iuliana Cîrstiuc

Documentarist

Profesor Name
Vlad Toma

laborant-informatician

Profesor Name
Gabriela Popoveniuc

Responsabil financiar

Profesor Name
Lucian Opaiț

Expert în achiziții

Beneficiari ROSE

  • Elevii înmatriculați în 1.110 de licee de stat cu performanțe scăzute (reprezentând peste 80% din totalul liceelor de stat), în special elevii din grupuri dezavantajate;

  • Studenții înmatriculați în primul an de studiu în instituțiile de învățământ universitar selectate, în special studenți din grupuri dezavantajate;

  • <