IDENTITATEA LEXICALA SI MORFOLOGICA A LIMBII ROMANE IN CONTEXTUL MULTILINGVISTIC EUROPEAN. CONSONANTE SI DISONANTE
        

Curriculum vitae

DATE PERSONALE

Nume

 

LAVINIA SEICIUC

Adresa

 

Suceava, Mărăşeşti 39 A A12 E3, 720179

Telefon

 

0751.28.30.88

E-mail

 

laviniaseiciuc@litere.usv.ro

Naţionalitatea

 

Română

Data şi locul naşterii

 

12. 11.1974, Suceava

Studii PREUNIVERSITARE

• Perioada

 

1989-1993

• Instituţia de învăţămînt

 

Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare”, Suceava

• Profilul

 

secţia matematică-fizică

• Diploma obţinută la absolvire

 

Diplomă de bacalaureat

Studii Universitare

• Perioada

 

2005-2008

• Instituţia de învăţămînt

 

Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Facultatea de Litere

• Specializarea

 

Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă

• Titlul obţinut la absolvire

 

Licenţiat în filologie

• Perioada

 

1993-1997

• Instituţia de învăţămînt

 

Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Facultatea de Litere

• Specializarea

 

Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză

• Titlul obţinut la absolvire

 

Licenţiat în filologie

Doctorat

Instituţia de învăţămînt coordonatoare

 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

Domeniul de doctorat

 

Filologie

Titlul tezei de doctorat

 

Eufemismul în limba română şi în alte limbi romanice

Data susţinerii publice

 

21 iunie 2008

Distincţie

 

Magna cum laude

Activitatea  Profesională

Perioada

 

1997-2000

Locul de muncă

 

Centrul de Formare şi Perfecţionare Perfect Service, Bucureşti

Domeniul de  activitate

 

învăţămînt

Funcţia

 

lector asociat

• Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Cursuri de limba engleză, limba spaniolă, corespondenţă de afaceri în 3 limbi străine

• Perioada

 

1998 (februarie-august)

• Locul de muncă

 

Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Suceava

• Domeniul de  activitate

 

învăţămînt

• Funcţia

 

profesor limba franceză

• Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Cursuri de limba franceză clasele IX-XII

Activitatea Didactică în Învăţămîntul Superior

• Perioada

 

2008 (martie) – prezent

• Locul de muncă

 

Catedra de Limba şi Literatura Română, Facultatea de Litere, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

• Gradul didactic

 

lector titular

• Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

-cursuri susţinute: Limba spaniolă contemporană (Fonetică şi fonologie), Introducere în filologie
-seminarii şi laboratoare: Cultura şi limbile Europei (romanistică), Introducere în filologie, Limba spaniolă contemporană (Fonetică şi fonologie), Limba spaniolă (lucrări practice)

• Perioada

 

2007 (octombrie) – 2008 (martie)

• Locul de muncă

 

Catedra de Limba şi Literatura Română, Facultatea de Litere, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

• Gradul didactic

 

lector suplinitor

• Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

-cursuri susţinute: Limba spaniolă contemporană (Fonetică şi fonologie)
-seminarii şi laboratoare: Cultura şi limbile Europei (romanistică), Limba spaniolă contemporană (Fonetică şi fonologie), Limba spaniolă (lucrări practice)

• Perioada

 

2004 (ianuarie) – 2007 (octombrie)

• Locul de muncă

 

Catedra de Limba şi Literatura Română, Facultatea de Litere, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

• Gradul didactic

 

asistent titular

• Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

-seminarii şi laboratoare: Introducere în filologie, Introducere în lingvistică, Romanistică, Curs practic limba spaniolă, Limba spaniolă (curs opţional), Limba spaniolă (curs facultativ)

• Perioada

 

2001 (ianuarie) – 2004 (ianuarie)

• Locul de muncă

 

Catedra de Limba şi Literatura Română, Facultatea de Litere, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

• Gradul didactic

 

preparator titular

• Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

-seminarii şi laboratoare: Limba franceză studenţi străini, Limba engleză studenţi străini, Introducere în filologie, Introducere în lingvisică, Limba engleză (curs facultativ)

• Perioada

 

2000 (octombrie) – 2001 (ianuarie)

• Locul de muncă

 

Catedra de Limba şi Literatura Română, Facultatea de Litere, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

• Gradul didactic

 

preparator suplinitor

• Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

-seminarii şi laboratoare: Limba franceză studenţi străini, Limba engleză studenţi străini, Introducere în filologie

ActivitateA Ştiinţifică

 

            ARTICOLE:

 • Şcoala de Traducători din Toledo – între conştiinţa lingvistică şi interculturalitate, în Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologie, A. Lingvistică, Tomul IX, nr.2, 2003, Editura Universităţii Suceava, 2003, ISSN: 1584-2878, p. 173-176.
 • Antrenarea termenilor care desemnează „sfîrşitul vieţii" în formulele discursului repetat, în Mariana Flaişer (coord.), Cercetări actuale în domeniul limbilor şi literaturilor moderne, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2005, ISBN: 973-8076-97-8, p. 177-183.
 • Alofemismele în opera lui Ion Creangă, în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologie, A. Lingvistică, Tomul XI, nr.1, 2005, Editura Universităţii Suceava, 2005, ISSN: 1584-2878, p. 85-114.
 • Alofemismele – figuri de stil?, în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologie, A. Lingvistică, Tomul XI, nr.2, 2005, Editura Universităţii Suceava, 2005, ISSN: 1584-2878, p. 21-26.
 • El poder de las palabras: la función mágica del lenguaje, în lucrările Colocviului Internaţional „Omul şi mitul. Fiinţa umană şi aventura spiritului întru cunoaştere. Dimensiune mitică şi demitizare”, Ediţia I, 3-5 noiembrie 2005, Suceava, Editura Universitas XXI, Iaşi, 2006, ISBN: 973-7889-37-1, p. 288-294.
 • Cuvinte interzise: totemismul şi apariţia primelor interdicţii de limbaj, în „Omul şi mitul”, Ediţia a II-a, 1-3 noiembrie 2007, Suceava, Editura Universităţii, Suceava, 2007, ISSN: 1843-7087, p. 323-332.
 • Crearea eufemismului la nivelul semnificantului: rolul funcţiei poetice a limbii, în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologie, A. Lingvistică, Tomul XIII, nr.1, 2007, Editura Universităţii Suceava, 2007, ISSN: 1584-2878, p. 71-78.
 • El eufemismo por antífrasis: expresiones del mal de ojo y de la mala suerte en las lenguas románicas, în „Revista de estudios de literatura y de lengua española”, Embajada de España, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2008, ISSN: 1844-6442.
 • El mito del otro: las calumnias étnicas en las lenguas románicas, Colocviul Internaţional „Omul şi mitul. Fiinţa umană şi aventura spiritului întru cunoaştere. Dimensiune mitică şi demitizare”, Ediţia a III-a, 7-9 mai 2009, Suceava Editura Universităţii, Suceava, 2007, ISSN: 1843-7087, p. 327-336.

            RECENZII:

 • Ioan Oprea, Curs de introducere în filologie, Editura Universităţii, Suceava, 2001, în Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologie, A. Lingvistică, Tomul IX, nr.2, 2003, Editura Universităţii Suceava, 2003, ISSN: 1584-2878, p. 184-185.
 • Ioan Oprea, Curs de filozofia limbii, Editura Universităţii, Suceava, 2002, în Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologie, A. Lingvistică, Tomul IX, nr.1, 2003, Editura Universităţii Suceava, 2003, ISSN: 1584-2878, p. 200-201.
 • Sabina Fînaru, Curs de limba latină cu elemente de cultură şi civilizaţie, Editura Universităţii, Suceava, 2004, în „Crai Nou”, Suceava, februarie 2004.

Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale

 

 • Antrenarea termenilor care desemnează „sfîrşitul vieţii" în formulele discursului repetat, Simpozionul Naţional „Cercetări actuale în domeniul limbilor şi literaturilor moderne”, Ediţia a V-a, , 23 mai 2005, Iaşi.
 • El poder de las palabras: la función mágica del lenguaje, Colocviul Internaţional „Omul şi mitul. Fiinţa umană şi aventura spiritului întru cunoaştere. Dimensiune mitică şi demitizare”, Ediţia I, 3-5 noiembrie 2005, Suceava.
 • Las palabras prohibidas: el totemismo y la aparición de las primeras interdicciones del lenguaje, Colocviul Internaţional „Omul şi mitul. Fiinţa umană şi aventura spiritului întru cunoaştere. Dimensiune mitică şi demitizare”, Ediţia a II-a, 1-3 noiembrie 2007, Suceava.
 • Il malocchio e le sue consequenze linguistiche nelle lingue indoeuropee, Colocviul Internaţional „Cultura italiana fra tradizione e modernità”, Ediţia I, 2 iunie 2008, Suceava.
 • El mito del otro: las calumnias étnicas en las lenguas románicas, Colocviul Internaţional „Omul şi mitul. Fiinţa umană şi aventura spiritului întru cunoaştere. Dimensiune mitică şi demitizare”, Ediţia a III-a, 7-9 mai 2009, Suceava.

Perfecţionări

 

 • examen D.E.L.E., sesiunea mai 2004; obţinerea unei diplome de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, eliberată de statul spaniol.
 • cursuri de formare formatori pentru examinatori D.E.L.E., organizate de Institutul Cervantes din Bucureşti, noiembrie 2006; obţinerea unui atestat cu recunoaştere internaţională, ce atestă competenţa de predare a limbii spaniole şi de examinare în cadrul D.E.L.E.

Activităţi extracuriculare
în cadrul universităţii
„ştefan cel mare”, suceava

 

 • mai 2004, organizarea conferinţei poetului spaniol Antonio Porpetta;
 • 12, 13 octombrie 2005, Zilele Hispanităţii;
 • octombrie 2004, coordonarea studenţilor participanţi la Concursul Naţional „Lucian Blaga”, Sibiu, secţiunea Traduceri (pentru limba spaniolă);
 • 12, 13, 14 octombrie 2004, Zilele Hispanităţii;
 • 3-5 noiembrie 2005, co-organizator al Colocviului Internaţional „Omul şi mitul. Fiinţa umană şi aventura spiritului întru cunoaştere. Dimensiune mitică şi demitizare”, Ediţia I;
 • 12, 13, 14 octombrie 2006, Zilele Hispanităţii;
 • octombrie 2006, Festivalul de Film „Femenino. Plural”, în colaborare cu Institutul Cervantes din Bucureşti;
 • coordonarea Cercului de traduceri „La España de los Demás”;
 • 2006/2008, organizarea seriei de conferinţe Literatură şi film susţinute de José Antonio Mérida, lector la Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi;
 • 5-9 decembrie 2006, Organizarea Festivalului de Film „Zilele Cinematografiei Spaniole: Filme distinse cu premiile Goya”;
 • 1-3 noiembrie 2007, co-organizator al Colocviului Internaţional „Omul şi mitul. Fiinţa umană şi aventura spiritului întru cunoaştere. Dimensiune mitică şi demitizare”, Ediţia a II-a;
 • aprilie-mai 2007, organizarea examenului D.E.L.E., cu sprijinul Institutului Cervantes din Bucureşti;
 • 29 martie 2008, examinator la proba de limba spaniolă în cadrul concursului pentru elevi „Student pentru o zi”;
 • aprilie-mai 2008, organizarea examenului D.E.L.E., cu sprijinul Institutului Cervantes din Bucureşti;
 • 10 octombrie 2008, Zilele Hispanităţii; organizarea conferinţelor susţinute de invitaţi de la Universitatea din Alicante, Dr. José Luis Cifuentes Honrubia, Decan al Facultăţii de Filozofie şi Litere, Dr. Antonio Lillo Buades, Prodecan al Facultăţii de Filozofie şi Litere, Dr. Isabel Díaz Sánchez, Cancelar al Facultăţii de Filozofie şi Litere;
 • 22 martie 2009, examinator la proba de limba spaniolă în cadrul concursului pentru elevi „Student pentru o zi”;
 • martie-mai 2009, organizarea examenului D.E.L.E., cu sprijinul Institutului Cervantes din Bucureşti

 

Limbi Străine 

 

Engleză

Spaniolă

Franceză

Italiană

Portugheză

Catalană

Citire

 

foarte bine

foarte bine

foarte bine

foarte bine

foarte bine

bine

Scriere

 

foarte bine

foarte bine

foarte bine

foarte bine

bine

nivel iniţial

Conversaţie

 

foarte bine

foarte bine

bine

bine

bine

nivel iniţial


 

Nume şi prenume

OPREA IOAN

Email

ioanoprea@litere.usv.ro

Data naşterii

18 iunie 1947

Studii

 

 • liceale
 • Şcoala Medie Mixtă nr. 1 şi Şcoala Medie Mixtă nr. 2, Oneşti, între anii 1961-1965.
 • universitare
 • 1965-1970, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Filologie, secţia Limba şi literatura română;
 • 1970-1975, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Istorie-Filozofie, secţia Filozofie.

Activitatea profesională

 

 

Între anii 1994 şi 1996, la Facultatea de Litere a Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi, am ţinut prelegeri de Filozofia limbii (curs opţional) şi seminarii de Lexicologie, în regim plata cu ora.. În anul universitar 1996-1997 am preluat, la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, cursul de Lingvistică romanică şi cursurile opţionale de Teorie şi analiză lexicală, Filozofia limbii şi Modernizarea limbii române, în cumul, iar, în iulie 1997, am obţinut titularizarea, prin concurs, pe postul vacant de profesor la Facultatea de Litere a acestei Universităţi. Ulterior, am preluat şi cursurile de Introducere în filologie şi de Istorie a limbii române literare. Epoca modernă. Unele dintre aceste cursuri au fost predate pentru publicare Editurii Universităţii “Ştefan cel Mare” (Filozofia limbii şi Introducere în filologie, apărute în anul 2001), iar alte cursuri se află în stadiul pregătirii pentru tipărire. În anul 2002, am publicat, în colaborare, la aceeaşi editură, lucrarea Istoria limbii române literare. Epoca modernă.

 • Doctor în ştiinţe filologice (1983), cu teza Terminologie filozofică românească modernă (coordonator ştiinţific prof. univ. dr. V. Arvinte, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi).

 

Activitatea ştiinţifică

 

 

 • Limbă literară
 • Lexicologie
 • Filozofia limbii
 • Semantică
 • Semiotică
 • Istoria lingvisticii româneşti
 • GAR, Suplimentarea lucrărilor la Dicţionarul Limbii Române în vederea finalizării volumelor cuprinzând literele neradactate până în prezent.
 • Membru-referent în 45 de comisii de doctorat susţinute la Universitatea „Al. I. Cuza, Iaşi; Universitatea din Bucureşti; Universitatea de Veste, Timişoara.

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE:
a) Cărţi publicate (în ţară/ în străinătate)

 • Lingvistică şi filosofie, Institutul European, Iaşi, 1992, 327 p, (recenzii: Silviu Berejan, Vasile Botnariuc în „Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară”, 1994, nr. 6, p. 97-101; Cristina Florescu în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, XXXIII (1992 - 1993), A, p. 264, Lucia Cifor în "Limba română", XLII (1993), nr. 11-12, p. 539-540).
 • Terminologia filozofică românească modernă, Editura Ştiinţifică,  Bucureşti, 1996, 388 p. (recenzii: Ion-Horia Bârleanu în „Realitatea”, nr. 121, 20 sept. 1996, p.4; şi în „Evenimentul” (Iaşi), nr. 1557, 16 sept. 1996, p.13, S. Călin în "România liberă", nr. 2115, 12 martie 1997, p. 20, Floarea Vîlsan în "Limba română", XLVII (1998), nr. 1-2, p. 87-89. Alexandru Gafton în Analale Ştiinţifice ale Universităţii "AL. I. Cuza", Serie nouă, Lingvistică, tom. XLIV-XLV (1998-1999, p. 197-199, Richard Rus în "Krisis", II (1996), nr. 4, p. 126-128, Vasile Botnarciuc în "Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară", 1997, nr. 4, p. 113-117, Luminiţa Fassel în "Südost Forschungen", München, Band 57, 1998, p. 648-649).
 • (colab.) Dicţionarul limbii române, Tom. XIII, Litera V, partea I, 360 p., Editura Academiei, Bucureşti, 1996.
 • (colab.) Istoria limbii române literare. Epoca modernă, Editura Universităţii, Suceava, 2002.
 • (colab.) Dicţionarul limbii române,  Tom. XIII, Litera V, partea a II-a, Editura Academiei., Bucureşti, 2002.
 • (colab.) L. Şăineanu, Dicţionar universal al limbii române, Mydo Center, Iaşi, 5 vol., 1995 – 1996.
 • (colab.) H. Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch, 2., überarbeintete und ergänzte Auflage, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 3 Bände, 1986-1989.
 • (colab.) Dicţionar explicativ uzual al limbii române, Editura Litera, Chişinău, 1999.
 • (colab.) Noul dicţionar universal al limbii române, Litera V, ISBN 973-675-307-7, 2006.

b) Cursuri

 • Curs de Introducere în filologie, Editura Universităţii, Suceava, 2001.
 • Curs de Filozofia limbii, Editura Universităţii, Suceava, 2001.

c) Studii publicate(în ţară/ în străinătate)

 • Definiţia lexicografică în perspectivă semiotică, în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, XXV (1966), p. 97-113.
 • Eftimie Murgu la Academia Mihăileană, în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, XXVII (1979-1980), p. 179-183.
 • Problemele normării limbii în concepţia lui A. Philippide, în volumul Alexandru Philippide. 50 de la moarte,  iaşi, 1983, p. 77-81.
 • Etimologia verbului a (se) dezvolta, în „anuar de lingvistică şi istorie literară”, XXIX (1983-1984), A, p.79-85.
 • Un făuritor al limbii şi culturii româneşti: Simion Bărnuţiu, în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, XXIX (1983-1984), A. p. 523-531.
 • Minte ca termen filozofic, în volumul Profesorul Gavril Istrate la 70 de ani, Iaşi, 1984, p.341-350.
 • Aspecte caracteristice şi posibilităţi de inovare ale terminologiei filozofice româneşti, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza ” din Iaşi, secţ. III, b. Filozofie, XXX (1984), p. 71-74..
 • Coordonate ale structurii definiţiei lexicografice, în „Studii şi cercetări lingvistice”, XXXVIII (1986), nr. 2, p. 109-112.
 • Considerations on the Features and Structure of philosofical discourse, în volumul  Filozofia şi problematica lumii contemporane, Iaşi, 1986, p.9-13.
 • (în colab.)  Algorithme d’analyse du groupe nominal (Domaine roumaine), în « Revue roumaine de linguistique » , XXXI (1986), nr. 2, p. 171 –190.
 • Rolul limbii germane la formarea terminologiei filozofice româneşti, în volumul, în Interferenţe culturale româno-germane, Iaşi, 1986, p. 89-97.
 • (în colab.) Analiza limbajului fondată pe strategia de parsing SCD şi pe execuţia procedurală a şabloanelor verbale, în volumul Lucrările primului colocviu naţional de limbaje, logică, lingvistică matematică, Braşov, 1986, p. 89-96.
 • (în colab.) An algorithmic Desccription of the syntactic Bahaviour of Noum Groups, în „Computers and Artificial Intelligence”(Bratisava), vol. 6 (1987), nr. 1, p.17-34.
 • Contribuţia lui Timotei Cipariu la formarea terminologiei filozofice româneşti moderne, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi”, secţ. III, e. Lingvistică, XXXIII (1987), p.92-94.
 • Premise pentru cercetarea raportului dintre logic şi lingvistic, în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi”, secţ. III, b. Filosofie, XXXIII, 2, (1987), p.73-76.
 • Fenomene caracteristice modernizării limbii române literare, în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, XXXI (1986-1987), A, p. 65-82.
 • Observaţii asupra tratării împrumuturilor neologiceîn Dicţionarul limbii române (Literele M, N, O, P, R), în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, XXXI  (1986-1987), A, p. 227-236.
 • Originea sufixelor adjectivale compuse din perioada premodernă a limbii române literare, în „Limba română”, XXXVIII (1980), nr. 3, p.259-271.
 • Contribuţia lui G. Ivănescu la cecetraea terminologiei folozofice româneşti, în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi”, secţ. III, e. Lingvistică, XXXIV (1988), p.46-52.
 • Contribuţia lui Anton Velini la învăţămîntul filozofic în secolul trecut, în „Revista de filosofie”, XXXV (1988), nr. 5, p. 460-464.
 • The Determinations and the Structure of the linguistic Conscience, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi”, secţ. III, b. Filosofie, XXXIX,2, (1988), p.41-44.
 • Momentul Eminescu în evoluţia terminologiei filozofice româneşti, în „Collegium”, 5 (1989), p. 138-146.
 • Cercetarea lexicului românesc - constantă a activităţii ştiinţifice a lui Iorgu Iordan,  în volumul  Iorgu Iordan, 100 de ani de la naştere,  Iaşi, 1989, p. 221-233.
 • Limba literară şi conştiinţa naţională, în „Limba română” (Chişinău), 1991, nr.3-4, p. 127-131.
 • Garabet Ibrăileanu şi problemele limbi române literare, în „Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară”, 1992, nr. 1 (139), p. 71-79.
 • Din istoria scrierii cu â şi î, în Ortografia limbii române. Trecut, prezent, viitor, Institutul European, Iaşi, 1992, p. 76.82.
 • Necesitatea limbii literare, în „Limba română” (Chişinău), 1992, nr.1, p.4-8.
 • Consecinţe ale adaptării adjectivelor neologice cu ajutorul sufixului –esc în domeniul etnonimelor, în „Limba română”, XLI(1992), nr. 1-2, p. 59-65.
 • Elemente de continuitate în terminologia filozofică folosită de Titu Maiorescu,  în „Limba română”, XLI (1992), nr.3, p. 145-149.
 • Limba latină şi modernizarea lexicului savant românesc, în volumul  Antichitatea şi moştenirea ei spirituală,  Iaşi, 1993, p. 72-82.
 • Aspekte der philosophischen Terminologie bei Eminescu, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi”, secţ. III, b. Filosofie, XXVII, 1-2 (1991), p.97-49.
 • Normarea şi instituirea normei lingvistice, în „Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară”, 1993, nr. 2. p. 42-49
 • Tradiţia ortografică ieşeană, în „Cronica”, nr. 14, 15-31, VII, 1993, p.12-13.
 • Incertitudini şi incosecvenţe în folosirea neologismilor. Problema originii şi statutului cuvintelor în –ţie/ -ţiune, în „Limba română” (Chişinău), 1993, nr. 2(10), p. 63-71.
 • Valenţe ale împrumuturilor lexicale germane în opera lui Mihai Eminescu, în “Revista de lingvistică şi ştiinţă literară”, nr.6, (50), 1993, p. 46-52.
 • Unitatea şi modernizarea limbii literare, în “Dialog”, IX (1978), p. 3
 • Începuturile filozofiei limbii la români, în “Opinia studenţească”, VI (1979), nr. 5 (41), p. 8-9
 • Filozofia limbii la Alexandru Philippide, în “Dialog”, XI (1980), nr. 73-74, p. 13.
 • Titu Maiorescu şi ortografia limbii române cu litere latine, în “Limba română” (Chişinău), 1993, nr. 3-4, p. 64-67.
 • Model lexicografic computaţional pentru dicţionarul românesc general, în volumul Lingve kaj kibernetico, Praha, 1994, p. 85-97.
 • Istoria adaptării împrumuturilor româneşti care au corespondenţe latineşti în –(t)io/ -(t)ionis, în “Anuar de lingvistică şi istorie literară”, XXXIII (1992-1993), A, p. 81-131.
 • Actualitatea concepţiei ortografice a lui Aron Pumnul, în “Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi”, secţ. III, e. Lingvistică, XL (1995-1996), p. 36-42
 • Calcul sau creaţia prin cuvîntul vechi la Eminescu, în volumul “Limbaje şi comunicare. III. Expresie şi sens”, Junimea, Iaşi, 1998, p. 425-434.
 • Elemente pentru determinarea trăsăturilor formării, existenţei şi devenirii limbajelor de specialitate româneşti, în “Limbaje şi comunicare. IV”, Editura Universităţii, Suceava, 2000, p. 263-269.
 • Cum se reeditează un dicţionar, în “România literară”, XXXIII, 19-25 ianuarie 2000, p. 10-11.
 • Evoluţie şi regres în scrierea limbii române, în “Revista română”, III (1997), nr.5 (10), p. 14-15.
 • Aspecte ale adaptării împrumuturilor în limba germană şi reflexul lor pe terenul limbii române, în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, Seria Filologie, A. Lingvistică, tomul X, nr. 1, 2004, Editura Universităţii din Suceava, 2004, p. 199-212.
 • Filozofia şi poezia – o relaţie prin cuvînt şi dincolo de cuvînt, în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, Seria Filologie, A. Lingvistică, tomul X, nr. 2, 2004, Editura Universităţii din Suceava, 2004, p. 21-38.
 • Coordonate ale formării şi evoluţiei limbajelor ştiinţifice şi tehnice româneşti, în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, Seria Filologie, A. Lingvistică, tomul XI, nr. 1, 2005, Editura Universităţii din Suceava, 2005, p. 123-138.
 • Originea şi condiţiile schimbării lingvistice, în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, Seria Filologie, A. Lingvistică, tomul XII, nr. 2, 2006, Editura Universităţii din Suceava, 2006, p. 89-104.

d) Note şi recenzii

 • Recenzie: Ladislav Zgusta, Manual af Lexicography, Praha, 1971, în “Anuar de lingvistică şi istorie literară”, XXIV (1973), p. 194-197.
 • Recenzie: Josette Rey-Debove, Etude linguistique et sémiotique des dictionnaires francais contemporains, The Hague-Paris, 1971, în “Anuar de lingvistică şi istorie literară”, XXVI (1977-1978), p. 233-236
 • Recenzie: Letiţia Pintea, Învăţămînt formativ prin procedee logico-matematice cu referiri speciale la gramatică, Bucureşti, 1976, în “Opinia studenţească”, V (1978), nr. 7-8 (35-36), p.10
 • Limbă, cultură, societate, în “Dialog”, IX (1978), nr. 63, p.1
 • Analitica cuvîntului şu premisele unei ontologii (în jurul cărţii Constantin Noica, Sentimentul românesc al fiinţei, Bucureşti, 1978), în “Dialog”, IX (1978), nr. 64, p.3
 • Recenzie: Eugene A. Nida, Componential Analysis of Meaning, the Hague-Paris, 1975, în “Anuar de lingvistică şi istorie literară”, XXVII (1979-1980), p. 236-239
 • Carte fundamentală pentru cultura română (despre G. Ivănescu, Istoria limbii române, Iaşi, 1980), în “Dialog”, XX (1980), nr. 77-78, p.7
 • Recenzie: Linguistica, XXI, Libliana, 1981, în “Anuar de lingvistică şi istorie literară”, XXVIII (1981-1982), A, p. 137-138
 • Recenzie: “Boletin de la Real Academia Espagnola”, tomo LX, 1980, în “Anuar de lingvistică şi istorie literară”, XXVIII (1981-1982), A, p. 138
 • Recenzie: Travaux de linguistique et de littérature, Strasbourg, 1981, în “Anuar de lingvistică şi istorie literară”, XXVIII (1981-1982), A, p. 139
 • Simion Bărnuţiu (1808-1964), în “Universitatea “Al. I. Cuza””, iulie-decembrie, 1983, p. 15-17
 • Petru Câmpeanu (1809-1893), “Universitatea “Al. I. Cuza””, iulie-decembrie, 1983, p. 26-27
 • Recenzie: Travaux de linguistique et de littérature, XX, 1, Strasbourg, 1982, în “Anuar de lingvistică şi istorie literară”, XXIX (1983-1984), A, p. 558-559
 • Recenzie: Revue romane, 18 (1,2), Copenhaga, 1983, în “Anuar de lingvistică şi istorie literară”, XXIX (1983-1984), A, p. 559
 • Român. Românesc. România (recenzie despre cartea cu acelaşi titlu semnată de Vasile Arvinte, Bucureşti, 1983), în “Dialog”, XVI (1984), nr. 1 (100), p. 1 şi 4
 • 150 de ani de la deschiderea primului curs de filoyofie în limba romînă în Moldova, în “Universitatea “Al. I. Cuza””, iulie-decembrie, 1984, p. 37-38
 • 150 de ani de la înfiinţarea Academiei Mihăilene, în “Universitatea “Al. I. Cuza””, iulie-decembrie, 1984.
 • O carte notabilă de lexicologie românească (prezentare a lucrării Petru Zugun, Lexicologia românească. Prelegeri, Tehnopress, Iaşi, 2000), în “Revista română”, VII, 3 (25) septembrie 2001, p. 21.
 • Limbaje şi comunicare, II, Institutul European, Iaşi, 1997, în "Anuar de lingvistică şi istorie literară", XXXIV-XXXVIII (1994-1998). p. 192-192.
 • Ştefan Munteanu, Scrieri alese, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2003, 270 p., în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, Seria Filologie, A. Lingvistică, tomul X, nr. 2, 2004, Editura Universităţii din Suceava, 2004, p. 154-157.
 • Elena Toma, Limbajul ştiinţific românesc la începutul epocii moderne (secolele XVIII - XIX), Editura Universităţii din Bucureşti, 2003, 306 p., în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, Seria Filologie, A. Lingvistică, tomul X, nr. 2, 2004, Editura Universităţii din Suceava, 2004, p. 167-168.
 • Ştefan Munteanu, Lingvistică şi stilistică, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005, 328 p., în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, Seria Filologie, A. Lingvistică, tomul XI, nr. 1, 2005, Editura Universităţii din Suceava, 2005, p. 200-201.
 • Petru Zugun, Ana-Maria Minuţ, Formarea cuvintelor. Teorie şi practică, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2005, 152 p., în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, Seria Filologie, A. Lingvistică, tomul XI, nr. 1, 2005, Editura Universităţii din Suceava, 2005, p. 201-202.
 • Alexandru Gafton, După Luther. Traducerea vechilor texte biblice, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2005, 288 p., în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, Seria Filologie, A. Lingvistică, tomul XI, nr. 1, 2005, Editura Universităţii din Suceava, 2005, p. 203-204.
 • Ion-Horia Bîrleanu, Gheorghe Jernovei, Dialectologia limbii române, Partea I, Cernăuţi, „Ruta”, 2005, 246 p., în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, Seria Filologie, A. Lingvistică, tomul XI, nr. 2, 2005, Editura Universităţii din Suceava, 2005, p. 119-120.
 • Rodica Nagy, Sintaxa limbii române actuale. Unităţi, raporturi şi funcţii, Institutul European, Iaşi, 2005, 404 p., în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, Seria Filologie, A. Lingvistică, tomul XI, nr. 2, 2005, Editura Universităţii din Suceava, 2005, p. 125-126.
 • Mariana Neţ, Lingvistică generală, semiotică, mentalităţi. O perspectivă de filosofie a limbajului, Institutul European, Iaşi, 2005, 208 p., în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, Seria Filologie, A. Lingvistică, tomul XI, nr. 2, 2005, Editura Universităţii din Suceava, 2005, p. 126-128.
 • Aurelia Bălan Mihailovici, Noţiuni de terminologie. Despre viaţa cuvintelor şi problemele terminologiei actuale, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2003, 160 p., în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, Seria Filologie, A. Lingvistică, tomul XII, nr. 2, 2006, Editura Universităţii din Suceava, 2006, p. 211-213.

ACTIVITATE DIDACTICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ
După absolvirea cursurilor Facultăţii de Filologie, în anul 1970, am fost repartizat, de către o comisie guvernamentală, în munca de cercetare la Institutul de Filologie Română “A. Philippide” (cu vechiul nume Centrul de Lingvistică Istorie literară şi Folclor), al Academiei Române, Filiala Iaşi. Iniţial, mi-am desfăşurat activitatea în cadrul colectivului de dialectologie şi am participat la anchetele dialectale pentru realizarea Noului Atlas lingvistic român pe regiuni. Moldova şi Bucovina, dar, în luna mai 1971, am fost transferat, la cerere, în colectivul de lexicografie, care colaborează la realizarea Dicţionarului limbii române (Dicţionarul Academiei). Pentru această lucrare am realizat operaţii de îmbogăţire a documentaţiei, de redactare şi de revizie la literele E, L şi V. Primul volum de la litera V a fost publicat, în Editura Academiei, în anul 1997, al doilea volum de la aceeaşi literă a apărut în anul 1992, iar al treilea este în stadiul pregătirii pentru tipar. Într-un stadiu înaintat de pregătire sînt volumele de la literele E şi L
În cadrul formelor de perfecţionare, am urmat, în anul 1972, un stagiu la Institutul de Lingvistică din Bucureşti; în anul universitar 1986-1987, cursul intesiv de limba germană şi, între anii 1983-1986, seminarul de neogracă.
În anul 1974, am obţinut, prin concurs, gradul de cercetător ştiinţific, în anul 1990 pe cel de cercetător principal gradul III, în 1995 de cercetător principal gradul II şi în 1997 de cercetător principal gradul I.
În anul 1983, am susţinut teza de doctorat şi am obţinut titlul de “doctor în filologie”. Sub o formă amplificată, subiectul tezei de doctorat a fost valorificat în lucrarea Terminologia filozofică românească modernă, apărută la Editura Ştiinţifică, în anul 1996, care a obţinut Premiul “Timotei Cipariu” al Academiei Române.
Experienţa lexicografică a fost valorificată şi prin realizarea unor reeditări actualizate ale unor dicţionare valoroase. În acest sens se înscrie colaborarea la ediţia a doua, revăzută şi adăugită, a Dicţionarului român-german al lui Heimann Tiktin, publicată în trei volume în R.F.Germania. De asemenea, pe baza Dicţionarului universal al limbii române, realizat de Lazăr Şăineanu, am alcătuit, în colaborare, o ediţie actualizată, în cinci volume, retipărită apoi, la Iaşi, în 1997, în două volume, şi, la Chişinău, în acelaşi an, într-un singur volum. În cadrul colaborării cu Institutul de Lingvistică din Chişinău, am realizat operaţii de definitivare pentru Dicţionar explicativ uzul al limbii române, apărut în anul 1999.
Pe lîngă activitatea lexicografică propriu-zisă, am realizat şi studii teoretice şi de analiză a unor subiecte legate de aceată activitate, în special referitoare la definiţie : Definiţia lexicografică în perspectivă semiotică, Coordonate ale structurii definiţiei lexicografice, Model lexicografic computaţional pentru dicţionarul românesc general.
Încă din perioada studiilor universitare, am fost atras de lingvistică, în special de romanistică şi de istoria limbii române literare. Ca atare, în lucrările pe care le-am realizat avînd ca subiect teme de limbă literară, am făcut raportări frecvente la situaţiile din latină şi din limbile romanice occidentale : Etimologia verbului a (se) dezvolta, Limba latină şi modernizarea lexicului savant românesc, Minte ca termen filozofic, Fenomene caracteristice modernizării limbii române literare, Istoria adaptării împrumuturilor care au corespondente latineşti în –(t)io/-(t)ionis şi altele, la care se adaugă capitole din cartea Terminologia filozofică românească modernă. Unele cercetări au în vedere probleme care ţin exclusiv de istoria limbii române literare, precum Originea sufixelor adjectivale compuse din perioada premodernă a limbii române literare, Consecinţe ale adaptării adjectivelor neologice cu ajutorul sufixului -esc în domeniul etnonimelor, Limba literară şi conştiinţa naţională etc.
Atenţia deosebită pe care am acordat-o operei integrale a lui Mihai Eminescu a determinat realizarea unui proiect care să vizeze alcătuirea unei cercetări speciale consacrate geniului naţional, pentru care am adunat materialul documentar şi am finalizat cercetarea unor aspecte prin realizarea studiilor publicate independent sub titlurile: Momentul Eminescu în evoluţia terminologiei filozofice româneşti, Aspekte der philosophischen Terminologie bei Eminescu, Valenţe ale împrumutuilor lexicale germane în opera lui Mihai Eminescu, Calcul sau creaţia prin cuvîntul vechi la Eminescu. În proiect am, de asemenea o lucrare consacrată cercetării influenţei limbii germane asupra limbii române literare, din investigaţiile asupra temei rezultînd pînă în prezent lucrări publicate precum: Rolul limbii germane la formarea terminologiei filozofice româneşti, Elemente de continuitate în terminologia filozofică folosită de Titu Maiorescu. Alte secţiuni ale acestei cercetări, nepublicate încă, tratează subiectele: Rolul învăţaţilor ardeleni la răspîndirea elementelor lexicale de provenienţă germană, Trăsături ale neologismelor greco-latine din germană şi similitudini cu situaţiile din limba română.
O altă direcţie a preocupărilor ştiinţifice vizează interferenţele dintre lingvistică şi filozofie cu două aspecte: formarea limbajului filozofic românesc şi filozofia limbii. Primul aspect a constituit subiectul tezei de doctorat şi, după publicarea mai multor studii, am realizat lucrarea apărută la Editura Ştiinţifică în 1996. Pentru cel de-al doilea, rezultatele investigaţiei au fost finalizate în lucrări precum: Începuturile filozofiei limbii la români, Filozofia limbii la Alexandru Philippide, Premise pentru cercetarea raportului dintre logic şi lingvistic, The Determinations and the Structure of the linguistic Consciece şi cartea Lingvistică şi filozofie, apărută, în 1992, la Institutul European.

Responsabilităţi

 

 

     Între anii 1984-1989 şi 1993-1997, am fost şeful colectivului de lexicologie lexicografie la Institutul de Filologie Română "A. Philippide" din Iaşi, iar din 1nul 1998 am devenit şeful Catedrei de limba şi literatura română la Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava.

Perfecţionări

 

 

     În cadrul formelor de perfecţionare, am urmat, în anul 1972, un stagiu la Institutul de Lingvistică din Bucureşti; în anul universitar 1986-1987, cursul intesiv de limba germană şi, între anii 1983-1986, seminarul de neogracă.

Competenţe

 

 

 • Lingvistică romanică
 • Introducere în filologie
 • Filozofia limbii
 • Lexicologie

Membru al unor asociaţii profesionale

 

 

 • Membru, din anul 1983, al Societăţii de filologie.

 

 

Nume şi prenume

PÎNZARIU CĂTĂLINA-IULIANA

Email

catalinapinzaru@litere.usv.ro, tea_ina_pin@yahoo.es

Data naşterii

23 iulie 1971

Studii

 

 • gimnaziale
 • 1981-1985, Şcoala generală Manolea-Forăşti
 • liceale
 • 1985-1989, Liceul Pedagogic Suceava
 • universitare
 • 1991-1995, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere, specializarea Franceză-Spaniolă

Activitatea profesională

 

 

 • 1995-1996, profesor-educator la Casa de Copii Bucium, Iaşi;
 • 1996-1997, profesor de limba franceză la Liceul Tehnoton, Iaşi;
 • 1997-1998, profesor de limba franceză la Liceul Economic şi la Grupul Şcolar nr.3, Suceava;
 • 1998-2000, profesor de limba spaniolă la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, Suceava (în regim de plata cu ora);
 • 1998-2003, profesor de limba spaniolă la Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Suceava;
 • 1998-1999, profesor de limba spaniolă la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Litere (în regim de plata cu ora);
 • 2000-2002, profesor de limba spaniolă la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Litere (în regim de plata cu ora);
 • 2002-2003, profesor de limba spaniolă la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Litere (în regim de cumul);
 • 2003, preparator suplinitor de limba spaniolă la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Litere;
 • ianuarie 2004, preparator titular de limba spaniolă la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Litere;
 • ianuarie 2006, asistent titular limba spaniolă la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării;

Activitatea ştiinţifică

 

 

 • octombrie 2004, înscriere doctorat la Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Petru Zugun; cu tema: Neologismele româneşti cu etimologie multiplă latino-romanică;
 • examene susţinute în cadrul doctoratului: Istoria limbii române literare moderne, Grupele etimologice ale limbii române şi Principiile etimologiei (februarie, aprilie, iunie, 2005);
 • referate susţinute în cadrul doctoratului: Scrieri româneşti despre etimologie multiplă (ianuarie 2007); Categorii de unităţi lingvistice explicabile prin etimologie multiplă (iulie 2007);

 

 • 2001, traducere din creaţia lui Pablo Neruda, fragmente, apărută în revista Bucovina literară;
 • 2001, 2003, profesor îndrumător – Olimpiada naţională de limbă spaniolă, menţiune la clasa a XI-a;
 • 2002, profesor evaluator naţional la limba spaniolă;
 • mai 2003, traducerea articolului Imaginea Lumii de Florian Bratu, apărut în revista Cuadernos del Matematico. Revista Ilustrada de Creacion, nr.30, apărută la Barcelona, Spania;
 • octombrie 2003, profesor îndrumător la Concursul Naţional “Lucian Blaga”, Sibiu, secţiunea traduceri, premiu de participare;
 • octombrie 2004, profesor îndrumător la Concursul Naţional “Lucian Blaga”, Sibiu, secţiunea traduceri, Locul I şi III – Secţiunea traduceri;
  • 12, 13, 14 octombrie 2004, Zilele Hispanităţii „Tesoro eterno”;
  • mai 2004, conferinţa poetului spaniol Antonio Porpetta;
  • octombrie 2004 – la Concursul Naţional „Lucian Blaga”, care s-a desfăşurat la Sibiu, studenţii Michael-Andrew Sturdza, Mihaela Pohoaţă, Ramona Pohoaţă, Rusu Carmen, Spirescu Erica, Vaşcovici Eugenia, îndrumaţi de prep. drd. Cătălina Pînzariu, au obţinut locurile I şi III, la secţiunea Traduceri;
  • co-organizator al Colocviului Internaţional Internaţional „Omul şi mitul. Fiinţa umană şi aventura spiritului întru cunoaştere. Dimensiune mitică şi demitizare”, Ediţia I, 3-5 noiembrie 2005, Suceava;
  • 12, 13 octombrie 2005, Zilele Hispanităţii „Tesoro escondido”;
  • 12, 13, 14 octombrie 2006, Zilele Hispanităţii „La España de los Demás”;
  • Festivalul de Film „Femenino. Plural” în colaborare cu Institutul Cervantes din Bucureşti, octombrie 2006;
  • Coordonarea Cercului de traduceri „La poesía del desamor” Fernando Iwasaki, Libro de mal amor;
  • Festivalul de Film „Zilele Cinematografiei Spaniole: Filme distinse cu premiile Goya”, 5-9 decembrie 2006; Cuvînt de deschidere şi prezentarea filmelor;
  • Co-organizator al Conferinţei Internaţionale de Literatură Comparată, de Studii Interculturale, de Lingvistică Contrastivă şi de Traductologie, Ediţia I, organizată de Centrul INTER LITERRAS (ILET), 21-23septembrie 2007, Suceava;
  • Organizator al manifestării  El Dia de la Hispanidad „Tesoro cultural”, 12 octombrie 2007

ARTICOLE

 • El español de España frente al español de América, în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, Tomul IX, nr. 2, 2003, Editura Universităţii Suceava, 2003, p. 157-160.
 • La jerga juvenil, în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, Tomul XI, nr. 1, 2005, Editura Universităţii Suceava, 2005, p. 115-122.
 • Felipe II, Príncipe Del Renacimiento, în lucrările Colocviului Internaţional „Omul şi mitul. Fiinţa umană şi aventura spiritului întru cunoaştere. Dimensiune mitică şi demitizare”, Ediţia I, 3-5 noiembrie 2005, Suceava, Editura Universias XXI, Iaşi, 2006, p. 417-422.

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

  • Felipe II, Príncipe Del Renacimiento, în lucrările Colocviului Internaţional „Omul şi mitul. Fiinţa umană şi aventura spiritului întru cunoaştere. Dimensiune mitică şi demitizare”, Ediţia I, 3-5

noiembrie 2005, Suceava

  • El primer contacto con E/LE en las aulas, în lucrările Colocviului Internaţional „Ştiinţele Educaţiei: dimanică şi perspectivă”, Ediţia a VII-a, 8-9 iunie 2007, Suceava

Responsabilităţi

 

 

  • 2001-2003, formator judeţean limba spaniolă;
  • 1998-2003, conducător cercul de limbă spaniolă la Colegiul Naţional “Petru Rareş”, Suceava;
  • octombrie 2006, semnarea acordului pentru Centrul 2 D.E.L.E cu Institutul Cervantes din Bucureşti;
  • cursuri de formare formatori pentru examinatori D.E.L.E., organizate de Institutul Cervantes din Bucureşti, noiembrie 2006;
  • responsabil al Centrului 2 D.E.L.E. Suceava;
  • profesor examinator D.E.L.E., 12-13 mai 2007;

membru al colectivului de organizare al Şcolii Internaţionale de Vară, Limbă, cultură şi civilizaţie română, 9-19 iulie, Suceava;

Perfecţionări

 

 

 • august 1997, susţinere definitivat;
 • 1998, Stagiul de perfecţionare Continuă a Profesorilor de Limba spaniolă, Braşov;
 • 1999, Stagiul de perfecţionare Continuă a Profesorilor de Limba spaniolă, Suceava;
 • 1999, Escuela de Verano de Madrid, Espana;
 • din 1999, traducător autorizat pe limbile franceză şi spaniolă de Ministerul Justiţiei;
 • 2000, participare la concursul „Dialog Latin”;
 • 2000, Stagiul de perfecţionare Continuă a Profesorilor de Limba spaniolă, Braşov;
 • 2001, Stagiul de perfecţionare Continuă a Profesorilor de Limba spaniolă, Constanţa;
 • august 2003, susţinere gradul didactic II;
 • 1 iulie – 31 august 2004, Becas para Profesionales de Espanol como lengua extranjera, Escuela de Verano de Madrid, Espana;
 • Misiune de predare în străinătate: Spania, Palma de Mallorca, Universitatea din Insulele Baleare, 27 mai – 8 iunie 2006.

Competenţe

 

 

 • Curs practic de limba spaniolă
 • Limbă spaniolă contemporană;
 • Cultură şi civilizaţie spaniolă.

 

Membru al unor asociaţii profesionale

 

 

 • 1996, membru fondator al Asociaţiei Rumanie-Normandie, Iaşi;

 

©Vimaro Com - IDENTITATEA LEXICALA SI MORFOLOGICA A LIMBII ROMANE IN CONTEXTUL MULTILINGVISTIC EUROPEAN. CONSONANTE SI DISONANTE
Str. Gavril Tudoras, nr.11, 720 283 Suceava, Romania

   Search Engine Optimization