IDENTITATEA LEXICALA SI MORFOLOGICA A LIMBII ROMANE IN CONTEXTUL MULTILINGVISTIC EUROPEAN. CONSONANTE SI DISONANTE
        


CURRICULUM VITAE

 

 

Nume si prenume

 

 Măciucă Gina

Data nasterii

10.05.1961

Studii

 

 • gimnaziale
 • liceale
 • universitare

 

1972-1976 (ciclu gimnazial) – Şc. Gen. nr.3, Suceava
1976-1980 – Liceul “Petru Rareş”, Suceava
1980-1984 -Facultatea de Filologie, secţia Engleză-Germană
                  Univ. “Al.I.Cuza”, Iaşi.

Activitate profesionala

 

 

 

 

 

 • 1987 - examen de definitivat: media 10 (zece)
 • 1989 - preinspecţie pentru gradul II: calificativul foarte  bine
 • 1991 - concurs pentru postul de asistent la specialităţile engleză şi germană, Univ. “Ştefan cel Mare” Suceava: media 10 (zece)
 • 1993 - concurs pentru postul de lector, Univ. “Ştefan cel Mare” Suceava, specialitatea limbă şi lingvistică engleză: media 10 (zece)
 • oct. 2002 – ocuparea postului de conferenţiar la aceeaşi catedră

Activitate stiintifica

 

 

 

 

 

 • nov. 2001 - susţinerea publică a tezei de doctorat la Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi (“Valori semantice şi stilistice ale verbului în limbile română, engleză şi germană; consonanţe şi disonanţe”); calificativ FB; titlul de Doctor în Filologie, distincţia cum laude.
 •  

Publicaţii:

 • CĂRŢI:
 • C. MorariuCursul Vieţii Mele. Memorii, Academia Română, Centrul de Studii “Bucovina”, Rădăuţi, colecţia “Mărturii despre Bucovina”, Ed. Hurmuzachi, Suceava, 1998 (colaborare la partea în limba germană);
 • English Verb Complementation, Editura Universităţii Suceava, Suceava, 2000;
 • Glimpses of the English Verb Group, Editura Universităţii Suceava, Suceava, 2000;
 • Glimpses of English Syntax, Editura Universităţii Suceava,, Suceava, 2000;
 • Aspecte contrastive de semantică, stilistică şi sintaxă a verbului în limbile engleză, germană şi română, Editura Universităţii Suceava, Suceava, 2002;
 • Dubla ipostază a unei construcţii lingvistice: sintagma verbală funcţională în limbile germană şi engleză, Editura Universităţii Suceava, Suceava, 2002;
 • The English Progressive  at Home and Away. Contrastive Analysis: German Spanish, Romanian,  Editura  Universităţii  Suceava, Suceava,  2004;
 • Valori semantice şi stilistice ale verbului în limbile română, engleză şi germană. Consonanţe şi disonanţe, Ed. Universitas XXI, Iaşi, 2005;
 • Aventură semantică în trei limbi: germană, engleză, română, Ed. Junimea, Iaşi, 2009;
 • COEDITARE DE  VOLUME DE STUDII ŞI ARTICOLE:
 • Coeditor la volumul Caietele Tristan Tzara, nr.1-2/1998, Ed. Vinea;
 • EDITARE DE VOLUME DE STUDII ŞI ARTICOLE :

Editor al volumelor Analelor Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologice, Tomul XI, A.Lingvistică, nr.1 şi nr.2, 2005, Editura Universităţii Suceava; 
- Editor al celor două volume cuprinzând lucrările Conferinţei  Internaţionale  INTER  LITTERAS  ET  TERRAS,  de  Lingvistică  Contrastivă, Literatură  Comparată,  Studii  Interculturale  şi  Traductologie (ediţia I, 21-23 septembrie 2007, Suceava), publicate la Editura Universităţii Suceava, 2007;
 - Editor-şef al revistei „CONCORDIA DISCORS vs. DISCORDIA CONCORS. Researches into Comparative Literature, Contrastive Linguistics, Translation and Cross-Cultural Strategies” (nr.1/2009), publicată de Centrul de Cercetare Inter Litteras al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, 2009;

 • studii şi Articole:
 • Sufflaminandus erat, în Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologice, an I, vol. I, 1992, p. 47-50;
 • Propoziţia simplă din perspectiva semanticii generative, în Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, vol. I, Suceava, 1992, p. 83-86;
 • A Sheer Vortex of Thought, în Proceedings of the Conference of English and American Studies, Iaşi, 1991, Institutul European pentru Cooperare Cultural-Ştiinţifică, p. 22-28;
 • The Simple Sentence or the Perfect Jack-of-all-Trades for Grammar Scholars, în Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologice, Suceava, an I, vol. I, 1992, p. 51-55;
 • Ralph Waldo Emerson – sau balansul între optimismul poetic şi scepticismul filozofic, în Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologice, Suceava, an II, vol. II, 1993, p. 97-101;
 • Emerson’s Dichotomous Nature, în Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologice, Suceava, an III, vol. III, 1994, p. 34-36;
 • Emerson’s Functional Representation, în Limbaje şi comunicare, vol. I, Institutul European, Iaşi, 1995, p. 305-311;
 • Who’s Afraid of G.B. Shaw?, în Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologice, Suceava, an IV, vol. IV, 1995, p. 153-155;
 • Sintagma verbală funcţională în limbile engleză şi germană – perspectivă sinoptică, în Limbaje şi comunicare, vol. II, Institutul European, Iaşi, 1997, p. 141-145;
 • Aiding and Abetting Complex- and Mixed-Transitive Verbs, în Limbaje şi comunicare, vol. III (Expresie şi Sens), Ed. junimea, Iaşi, 1998, p. 144-148;
 • Perfectul între normă şi marcator stilistic. Consonanţe şi disonanţe în limbile română şi germană, în Limbaje şi comunicare IV, Editura Universităţii “Ştefan cel Mare”, Suceava, 2000, p. 219-224;
 • Omonimia sintactică, ambiguitatea lexicală şi polifuncţionalitatea verbelor ca surse ale umorului lingvistic. Aspecte contrastive: engleză, germană, română, în Analele Universităţii “Dunărea de Jos”, Galaţi, Fascicula 13, Limbă şi literatură, 2001, p. 109-114;
 • Semantica transferului temporal în limbile română, engleză şi germană. Consonanţe şi disonanţe, în Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologice, Tomul al VII-lea, 1997/1998/1999, Suceava, , 2002, p. 95-105, Editura Universităţii  Suceava;
 • Ambiguitatea din perspectivă logică şi psiholingvistică, în Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologice, Tomul al VII-lea, 1997/1998/1999, Suceava 2002, p. 77-81,  Editura Universităţii  Suceava;
 • Tipuri de ambiguitate construcţională în limbile engleză, germană şi română, în Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologice, Tomul al VII-lea, 1997/1998/1999, Suceava 2002, p. 89-95, Editura Universităţii;
 • Disponibilităţile stilistice ale perfectului, analizate dintr-o triplă perspectivă idiomatică: engleză, germană şi română, în Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologice, Tomul al VII-lea, 1997/1998/1999, Suceava 2002, p. 81-88, Editura Universităţii;
 • Cele două feţe ale viitorului I. Aspecte contrastive în limbile română, engleză şi germană, în Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologice, tomul al VIII-lea, 2000/2001/2002,  Suceava 2004, p. 114-120, Editura Universităţii  Suceava;
 • Delimitarea statutului ambiguităţii în raport cu alte fenomene lingvistice, în Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologice, tomul al VIII-lea, 2000/2001/2002, Suceava 2004, p. 107-114,  Editura Universităţii  Suceava;
 • Componenta prepoziţională a locuţiunilor verbale funcţionale, în Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologice, tomul al VIII-lea, 2000/2001/2002, Suceava 2004, p. 120-124,  Editura Universităţii  Suceava;
 • Comicul construcţiilor ambigue şi cel generat de violarea normelor lingvistice, în Limbaje şi comunicare, vol. VI, partea I, pag. 357-367, ed. Universităţii Suceava, 2003;
 • Ambiguous Verb Constructions – The Conflict of Loyalties in Multiple Subordination Constituents, la Conferinţa cu tema “Constructions of Identity (II)”, ţinută la Cluj-Napoca în perioada 14-16.03.2002, publicată în volumul omonim, Editura Napoca Star, 2004, p. 352-   358;
 • Probleme de echivalare intrasistemică şi componenţială a SVF şi LVF. Consonanţe şi disonanţe în limbile română, engleză şi germană, Colocviu Internaţional “Ştiinţe ale educaţiei-dinamică şi perspectivă”, Suceava, 2-3 mai, 2003, publicată în Analele Universităţii “Ştefan cel Mare”, Suceava, 2004, secţiunea Ştiinţe ale Educaţiei, anul IV, numărul 3-2003, p. 153-157;
 • Metafora gramaticală şi reflectarea diferenţelor diafazice: stilul interviurilor, al discursurilor politice şi stilul ştinţific, Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, Cernăuţi, octombrie, 2003, publicată  în volumul omonim la  Editura Universităţii  Suceava, p.713-721;
 • Translatability of Linguicomedy. A Contrastive Sketch: E, G, R. The Comic of De- or Recomposing Idiomatic Meaning (II), Simpozionul anual  de comunicări ştiinţifice al Catedrei de Limbi Moderne din cadrul Facultăţii de Istorie-Filologie Universitatea „1 Decembrie, 1918”, Alba–Iulia, 29 octombrie-1 noiembrie, 2003, publicată în Annales Universitatis Apulensis 4, tom 3, Litterae perennes, 2003, p. 345-350;
 • Probleme de analiză combinatorie aplicată în studiul contrastiv al limbilor, Sesiunea Ştiinţifică “Secolul 21: Orizonturi umaniste”, Suceava, 31 octombrie-2 noiembrie, 2003, publicată în volumul omonim, Editura Universiăţii Suceava, 2004, p. 291-302;
 • Translatability of English Progressive Combinations into German and Romanian- a Modest Proposal, “Messages, Sages, Ages-the First International Conference on British and American Studies of the Department of English Language and Literature-Suceava University”, apărută în volumul omonim, 2004,  Editura Universităţii Suceava, p. 393-405;
 • Semantic Shifts in Adjectival Meaning, în Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologice, A.Lingvistică, tomul al IX-lea,nr.2, Editura Universităţii Suceava, 2003,p.57-67;
 • Semantic Features Accommodated by Progressive Combinations,  în Analele Universităţii “Ştefan cel  Mare” Suceava , Seria Filologice, A.Lingvistică, tomul al IX-lea,nr.1,2003, Editura Universităţii Suceava , p.107-121;
 • Illuminating Several 'Aspect -related Dilemmas', în Analele Universităţii “Ştefan cel  Mare” Suceava,, Seria Filologice, A.Lingvistică, tomul al IX-lea,nr.1,2003, Editura Universităţii Suceava,p.95-107;
 • Translatability of Linguicomedy. A Contrastive Sketch: English, German, Romanian. The Comic of De- or Recomposing Idiomatic Meaning (I), în  Tradition,Modernity and Postmodernity,International Conference Iaşi,26-29 March,2003, Editura  Universitas XXI,2005, p.446-450;
 • Rolul elementului nominal şi al articolului în cadrul LVF. Sintaxa LVF ,  în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologice, Tomul X, A.Lingvistică, nr.2, 2004, Editura Universităţii Suceava,  p.53-63;
 • Spanish estar + adjetivo Sequences and English Progressivized be + adjective Combinations : A Match Made in Heaven ?  , la  Conferinţa  Internaţională  a  Facultăţii  Al-Alsun  „Language, Culture and Literature : An Integrated Schema”, ediţia  a  II-a, 14-16 martie 2005, Centrul Suzan  Mubarak , Minia, Egipt;  în  „Journal  of  Languages  and  Translation”, Volume II – Number I, Part II,  ed. SICFAMU : LCL, 2007,  p.439-449;
 • Probleme de terminologie,congruenţă şi criterii ale echivalării componentelor SVF din germană şi engleză cu cele ale LVF din română, în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Tomul IV, nr.1, 2005, Editura Universităţii Suceava,  p.221-235;
 • Împrumutul  între  necesitate  şi  snobism – studiu  de  caz  referitor  la  o  construcţie  lingvistică  analizată  din  prespectivă  dublu-idiomatică (engleză, română), în „Strategii discursive” VIII (partea a II-a ), 2006,   publicat la Centrul Editorial-poligrafic al USM, CIMETIL,  Chişinău, p.637-643;

Translatability  of  Linguicomedy. Similarities  and  Contrasts  in  English, German, Romanian  , în Translation and Meaning, Part 7,  Proceedings of the Maastricht Session of the 4th International  „MAASTRICHT – LÓDŹ  DUO  COLLOQUIUM  on  Translation  and  Meaning”, 2007, Marcel Thelen and Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (eds.),  Zuyd University,  Maastricht  School  of  International  Communication, Department  of  Translation  and  Interpreting,  UPM Universitaire Pers Maastricht, The Netherlands, pp.59-69;

 • Aspecte teoretice şi practice ale utilizării sintagmelor verbale funcţionale în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologice, Tomul XI, A.Lingvistică, nr.1, 2005, Editura Universităţii Suceava,  p.69-85;
 • Interferenţe lingvistice : română, germană, engleză. Valenţa stilistică, semantică şi sintactică a SVF şi  LVF, în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologice, Tomul XI, A.Lingvistică, nr.1, 2005, Editura Universităţii Suceava,  p. 159-179;
 • LVF ca modalitate de reflectare a aspectului lexical şi de exprimare a diatezei, în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologice, Tomul XI, A.Lingvistică, nr.2, 2005, Editura Universităţii Suceava,  p. 27-33;
 • Stabilitatea locuţiunilor  verbale  funcţionale, în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologice, Tomul XII, A.Lingvistică, nr.2, 2006, Editura Universităţii Suceava,  p. 77-83;
 • Unintentional  versus  Intentional  Decomposition  of  Idiomatic  Meaning , în Analele Universităţii  „Constantin  Brâncuşi” din Târgu Jiu, nr.1/2007, Vol.I, p.29-33;
 • Suggested  Ways  of  Expressing  Aktionsarten  by  Resorting  to  FVPs. Contrastive  Sketch:English, German, Romanian  , la  Conferinţa  Internaţională  „Translation  Studies: Retrospective  and  Perspectives”, 16-17 iunie 2006,  Universitatea  „Dunărea  de   Jos”, Galaţi;  în volumul omonim, apărut la Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos”, Galaţi, 2006, p.82-87;
 • Comic  Effects  of  Transposing,  De-  or  Recomposing  Meaning  , în  „MOSAIK  EUROPA – Diskussionsbeiträge  zur  ethnischen  und  sprachlichen  Vielfalt”,  seria  „Interkulturelle  Pädagogik”, vol.5, ed. Renate  Seebauer, LIT  Verlag  GmbH  Co. KG,  Viena şi LIT LEKTORAT Münster,  2006,  p.145-162;
 •  Semantic  Journey  into  the  Adjectival  Realms  of  English  and  Spanish , în  Annali  della  Facoltà  di  Lettere  e  Filosofia  dell  Università  di  Perugia, vol. XLII, nuova serie XXVIII, 2004/2005, 2007, Perugia,  Italia,  p 97-113;
 • Convergenţe  şi  divergenţe  în analiza semantică  a  unor  subtipuri  de  echivalare  intrasistemică  şi  componenţială  a  locuţiunilor  şi  sintagmelor  verbale  funcţionale ,  în  „Connexions et perspectives en philologie contemporaine” 2007,    Editura  Universităţii  de  Stat  din  Chişinău, Chişinău,  Republica  Moldova, p.178-188;
 • Progressive  MESSAGES  to  SAGES  in  Three  LanguAGES : English,  Spanish  and  Romanian  ,  la  Conferinţa  Internaţională  „Messages,  Sages  and  Ages”  a  Catedrei  de  Limba  şi  Literatura  Engleză  a  Universităţii  „Ştefan  cel  Mare”  din  Suceava,  20 – 22  octombrie  2006;  în volumul omonim apărut la  Editura  Universităţii  Suceava, p.523-533;
 • Traduire le comique des constructions ambiguës et le comique généré par la violation des normes linguistiques, în Atelier de traduction. Pour une poétique du texte traduit, numéro hors-série, Editura Universităţii Suceava, 2007, p. 213-225
 • Aventură  semantică  în  trei  limbi : engleză, germană, română ,  la  Simpozionul  Internaţional  „Limbă, cultură şi civilizaţie la începutul mileniului al treilea”  al Universităţii Politehnice Bucureşti,  7-8 iunie 2007 ; în volumul omonim, publicat la Editura „Politehnica Press”, Bucureşti, 2007, vol. II, p. 471-477;
 • Making or  Marring  Language  Beauty. Contrastive  Sketch : English, German, Romanian  ,  în vol.   Dynamics of Language Contact in the Twenty First Century din seriaConversarii. Studi  Linguistici del Centro  Linguistico d’ Ateneo dell’  Universita  di  Perugia”, Sezione Ricerca 2, 2008,  Perugia : Guerra  Edizioni, Italia, p.149-161 ; 
 • Semantic Shifts and Stylistic Overtones as Conveyed by FVPs.Comparative View: English, German, Romanian, în „Stylistyka” („International Journal of Stylistics”)  nr. XVII /2008 :  Meaning and  Style, publicat de Polish Academy of Sciences şi Institute of Polish Philology din cadrul Opole University , Opole, Polonia, p.313-327;
 • A 3-D Interplay of Semantics, Syntax and Stylistics Synoptically Viewed : ; English, German, Romanian, în INTER  LITTERAS  ET  TERRAS, Conferinţa  Internaţională  de  Lingvistică  Contrastivă, Literatură  Comparată,  Studii  Interculturale  şi  Traductologie (ediţia I, 21-23 septembrie 2007, Suceava), 2007, vol.I Editura Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, vol.I, p.342-350;
 • Aspect and Voice Conveyors Contrastively Viewed : German, English and  Romanian FVPs, în volumul „Integrarea europeană între tradiţie şi modernitate”, apărut la Editura  Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş, 2008, p 391-395;
 • Izomorfismul şi specificitatea SVF din germană,  engleză şi română în cazurile de echivalare intrasistemică şi componenţială – privire sinoptică, în „Limbaje şi comunicare IX : Evoluţia şi funcţionarea limbii – perspective normative în noul context european”, Editura Universităţii Suceava, 2007, p. 323-328;
 • Jung versus Freud – ou la révolte du super-ego contre l’id,  în  volumul LES FUNAMBULES DE L’AFFECTION - Maîtres et disciples , al  La Société Française de Littérature Générale et Comparée Vox Poetica, publicat  la Editura Presses Universitaires « Blaise Pascal » din Clermont-Ferrand, Franţa, 2009, p. 187-205; 
 • Similitudini  şi contraste în echivalarea SVF din limbile germană, engleză şi română, , în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologice,  A.Lingvistică,  Tomul XIII, nr.2, 2007, Editura Universităţii Suceava,  p. 141-145;
 • Verwendung der Wortkomik als zusätzlicher Anreiz zur Aneignung von kontrastiver Phraseologie, la Conferinţa Internaţională Lehrer/Innenbildung in Europa, 8-9 mai 2008, organizată de Pädagogische Hochschule Wien, Austria; în volumul omonim publicat în seria „Europäische Identität“ (2), la LIT VERLAG GmbH Co. KG  Viena şi LIT VERLAG Dr. W. Hopf Berlin, 2008, p. 141-147;
 • Interferenztypen von stilistischer, semantischer und syntaktischer Valenz der Funktionsverbgefüge. Deutsch – Englisch – Rumänisch, în Studii de gramatică contrastivă, Anul 2007 Nr. 8, Editura Universităţii Piteşti, Facultatea de Litere, p. 52-56;
 • Kontrastive Behandlung des sprachlichen Humors, în „CONCORDIA DISCORS vs. DISCORDIA CONCORS. Researches into Comparative Literature, Contrastive Linguistics, Translation and Cross-Cultural Strategies” nr.1/2009, publicat de Centrul de Cercetare Inter Litteras al Universităţii „Ştefan cel Mare”, Editura Universităţii Suceava, Suceava, p.100-111;
 • Aspecte de frazeologie contrastivă , în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologice,  A.Lingvistică,  Tomul XIV, nr. 2, 2008, Editura Universităţii Suceava,  p.  149-156;
 • Interferenţe lingvistice germano-romanice, în „Limbaj şi context”, Revista de Lingvistică, Semiotică şi Ştiinţă Literară a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova; sub tipar,
 • RECENZII, PREZENTĂRI, NOTE DE LECTURĂ ŞI TRADUCERI :
 • Sp. NO CABE DUDA, Rom. NU ÎNCAPE ÎNDOIALĂ – pentru utilitatea unei frazeologii a romanisticii comparate, (Traducerea din germană a articolului semnat de Eugenio Coşeriu), în Forum, Nr. 5-6/1992, p. 69-75.
 • Reîntoarcere în matca altruismului (Recenzia cărţii Spurensuche in die Zukunft, Bukowina Institut, Augsburg, 1992), în Crai Nou, Nr. 782, 784, 1993, p. 1-2/1-2;
 • Reverberaţii din Augsburg (Recenzia caietului nr. 9 al publicaţiei Kaindl-Archiv, editată de Bukowina-Institut), în Crai Nou, nr. 910, 911, 1993, p. 1-2/1-2;
 • Toleranţă şi parteneriat (Recenzia caietului nr. 10 al publicaţiei Kaindl-Archiv), în Crai Nou nr. 936/1993, p. 2-3;
 • Book Presentation: Glimpses of the English Verb Group, Glimpses of English Syntax, Verb Complementation in English (prezentarea propriilor cărţi), în “University English” nr. 12/2001, p. 22-3;
 • Nedumeriri (note de lectură), în Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologice, Tomul al VI-lea, 1997/1998/1999, Suceava 1999, p. 367-373, Editura Universităţii Suceava;
 • Der Heilige Ioan cel Nou (Johannes der Neue) aus Suceava im Leben der Gläubigen – versiunea  germană a rezumatului cărţii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava în viaţa credincioşilor, de Florin Grigorescu; 2003, Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, Suceava;
 •  

 

E. PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

 • R. W. Emerson – sau balansul între optimismul poetic şi scepticismul filozofic, la Sesiunea de lucrări ştiinţifice a CCD Suceava, 1989;
 • Chintesenţe shaviane, la Lucrările Societăţii de Ştiinţe Filologice, Filiala Suceava, 1991;
 • A Sheer Vortex of Thought, la Conference of English and American Studies, Iaşi, 1991, Institutul European pentru Cooperare Cultural-Ştiinţifică;
 • Propoziţia simplă din perspectiva semanticii generative, la Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, Suceava, 1992;
 • Emerson’s Functional Representation, la Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, Suceava, 1993;
 • Emerson’s Dichotomous Nature, la “The 30th Anniversary of the English Department of ‘Al. I. Cuza’ University of Iaşi, 1963-1993”, septembrie 1993;
 • Sintagma verbală funcţională în limbile engleză şi germană – perspectivă sinoptică, la Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, Suceava, 1995;
 • Aiding and Abetting Complex- and Mixed-Transitive Verbs, la Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, Suceava, 1997;
 • Perfectul între normă şi marcator stilistic. Consonanţe şi disonanţe în limbile română şi germană, la Colocviul Internaţional de ştiinţe ale Limbajului, Suceava, 1999;
 • Comicul construcţiilor ambigue şi cel generat de violarea normelor lingvistice, la Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, Suceava, 2001;
 • Omonimia sintactică, ambiguitatea lexicală şi polifuncţionalitatea verbelor ca surse ale umorului lingvistic. Aspecte contrastive: engleză, germană, română, la Colocviile Filologice Gălăţene 2001 “Eugen Coşeriu” 25-28.10.2001.
 • Interferenztypen von stilistischer, semantischer und syntaktischer Valenz der Funktionsverbgefüge. Kontrastive Behandlung Deutsch-Englisch-Rumänisch, la Congresul de Germanistică de la Sibiu din 20-24.02.2002, cu tema “Die Valenztheorie: Bestandaufnahme und Perspektiven” ;
 • Translatability of Linguicomedy. A Contrastive Sketch: English, German, Romanian. The Comic of De- or Recomposing Idiomatic Meaning , la Conferinţa  Internaţională  Tradition, Modernity, Postmodernity, Iasi,     26-29 martie, 2003                                                                                      
 • Interferenţe lingvistice: română, germană, engleză. Valenţa stilistică, semantică şi sintactică a SVF,  Universitatea Ovidius Constanţa, Facultatea  de Litere, Conferinţa Internaţională  Lingvistica  românească în context  european din 7-10 mai, 2003;
 • Spanish estar + adjetivo Sequences and English Progressivized be + adjective Combinations : A Match Made in Heaven ?  , la  Conferinţa  Internaţională  a  Facultăţii  Al-Alsun  „Language, Culture and Literature : An Integrated Schema”, ediţia  a  II-a, 14-16 martie 2005, Centrul Suzan  Mubarak , Minia, Egipt;
 • Progressive  Changes  Contrastively  Viewed: English, Spanish, Romanian, la  Conferinţa  Internaţională  Mapping the Future:Permanence and Change, Iaşi, 25-28 martie 2005;
 • Împrumutul  între  necesitate  şi  snobism – studiu  de  caz  referitor  la  o  construcţie  lingvistică  analizată  din  prespectivă  dublu-idiomatică (engleză, română), la  Colocviul  de  Ştiinţe  ale  Limbajului, din mai  2005, ţinut la CIMETIL Chişinău;
 • Probleme de terminologie,congruenţă şi criterii ale echivalării componentelor SVF din germană şi engleză cu cele ale LVF din română, la  Conferinţa Internaţională a  Facultăţii  de Institutori  Suceava, mai 2005;
 • Translatability  of  Linguicomedy. Similarities  and  Contrasts  in  English, German, Romanian  , la  Conferinţa  Internaţională  „MAASTRICHT – LÓDŹ  DUO  COLLOQUIUM  on  Translation  and  Meaning”, ediţia a IV-a, 18-21  mai  2005,  Maastricht,  Olanda,  şi  23-25  septembrie  2005,  Lódź,  Polonia; 
 •  Translatability  of  Humour-Generating  Ambiguous  Constructions ,  la  Conferinţa  Internaţională  Constructions  of  Identity , Cluj-Napoca,  6-8  aprilie  2006;
 • Unintentional  versus  Intentional  Decomposition  of  Idiomatic  Meaning , la   Conferinţa  Internaţională  „Globalizare  şi  Identitate”, secţiunea  „Idiomatic  şi  Europenitate”, 2-3 iunie 2006, Universitatea  „Constantin  Brâncuş”, Târgu Jiu;
 • Convergenţe  şi  divergenţe  în analiza semantică  a  unor  subtipuri  de  echivalare  intrasistemică  şi  componenţială  a  locuţiunilor  şi  sintagmelor  verbale  funcţionale ,  la  Colocviul  Internaţional  „Conexiuni  şi  perspective  în   filologia  contemporană” al  Catedrei  de  Limba  şi  Literatura  Franceză  a  Universităţii  de  Stat  din  Chişinău,  a  II-a  ediţie,  20 -21 octombrie  2006,  Chişinău,  Republica  Moldova; 
 • Progressive  MESSAGES  to  SAGES  in  Three  LanguAGES : English,  Spanish  and  Romanian  ,  la  Conferinţa  Internaţională  „Messages,  Sages  and  Ages”  a  Catedrei  de  Limba  şi  Literatura  Engleză  a  Universităţii  „Ştefan  cel  Mare”  din  Suceava,  20 – 22  octombrie  2006;
 • Aventură  semantică  în  trei  limbi : engleză, germană, română ,  la  Simpozionul  Internaţional  „Limbă, cultură şi civilizaţie la începutul mileniului al treilea”  al Universităţii Politehnice Bucureşti,  7-8 iunie 2007 ; sub tipar ;
 • A 3-D Interplay of Semantics, Syntax and Stylistics Synoptically Viewed : ; English, German, Romanian, la  Conferinţa  Internaţională  INTER  LITTERAS  ET  TERRAS,  de  Lingvistică  Contrastivă, Literatură  Comparată,  Studii  Interculturale  şi  Traductologie (ediţia I, 21-23 septembrie 2007, Suceava);
 • Izomorfismul şi specificitatea SVF din germană,  engleză şi română în cazurile de echivalare intrasistemică şi componenţială – privire sinoptică, laColocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului« EUGEN COŞERIU » (Suceava – Cernăuţi – Chişinău) – ediţia a IX-a – Suceava (25-28 octombrie 2007);
 • Aspect and Voice Conveyors Contrastively Viewed : German, English and  Romanian FVPs, la  Conferinţa  Internaţională  „Integrarea europeană între tradiţie şi modernitate” a Facultîţii de Ştiinţe şi Litere din cadrul Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş, 20-21 septembrie 2007;
 • Making Sense and Non-Sense as a FVP : FVP-like Sequences, la  Conferinţa  Internaţională  „Messages,  Sages  and  Ages”  a  Catedrei  de  Limba  şi  Literatura  Engleză  a  Universităţii  „Ştefan  cel  Mare”  din  Suceava,  16 – 18  octombrie  2008;
 •  

Responsabilitati

Director  de  proiecte :

 • Directoarea proiectului INTER  LITTERAS  ET  TERRAS, coordonatoarea primei ediţii a  Conferinţei  Internaţionale  de  Lingvistică  Contrastivă, Literatură  Comparată,  Studii  Interculturale  şi  Traductologie,  iar în cadrul acesteia, a secţiunii tematice Lingvistică  Contrastivă şi a două secţiuni lingvistice (engleză şi germană); proiect cofinanţat de ANCS cu 8000 RON (contract nr. 10236/04.09.2007);
 • directoarea pentru România a proiectului “Word-Formation Characteristics of Romanian” din cadrul proiectului european Word-Formation Typology of Languages (2005-2007), condus de profesor dr. Pavol Stekauer de la Institutul de Filologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii Safarik din Kosice, Slovacia, şi de profesor dr. Salvador Valera de la Universitatea Jaen, Spania .Proiectul a câştigat un grant guvernamental şi a fost finanţat pe baza contractului nr.1/ 2236/ 05 cu o sumă în valoare de 5000 USD.
 • directoarea proiectului INTERFERENŢE LINGVISTICE ROMANO-GERMANICE ÎN CONTEXT EUROPEAN : CONSONANŢE ŞI DISONANŢE, grant care a întrunit 67 de puncte în cadrul Programului IDEI (2007) lansat de CNCSIS;
 • directoarea proiectului IDENTITATEA LEXICALĂ ŞI MORFOLOGICĂ A LIMBII ROMÂNE ÎN CONTEXTUL MULTILINGVISTIC EUROPEAN. CONSONANŢE ŞI DISONANŢE, grant care a întrunit 94,25 puncte în cadrul PCE IDEI (2008) lansat de CNCSIS şi este finanţat cu 682 480 lei prin contractul nr. 880/19.01.2009;

 

Editor-şef şi membră în comitetul ştiinţific al revistei Concordia, membră în comitetul ştiinţific al revistei  Analele Universităţii Ştefan cel Mare, secţiunea lingvistică, şi a Colocviului internaţional „Ştiinţele Limbajului”,
Membră a Consiliului Academic al Facultăţii de Litere (pînă în 2008)
Membră în Colegiul de redacţie a Analelor Universităţii Suceava
Membră în Comisia Nationala de Evaluatori
Referent ştiinţific al Editurii Universităţii Ştefan cel Mare, Comisia de Ştiinţe umaniste

ă

 

Perfectionari

 

 

 

01.10.1994 – 31.07.1995 - bursă DAAD de cercetare, Ludwig-Maximillians-Universität, München, Germania; îndrumător ştiinţific: Prof. dr. Kurt Rein, Deutsches Seminar; specialitatea: lingvistică contrastivă.

Competente

 

 

 

Limba engleză: morfologie, sintaxă, frazeologie
Limbă germană: morfologie, sintaxă, frazeologie
Lingvistică generală; lingvistică contrastivă
Semantică; stilistică; linguicomedie
Traductologie

Membru al unor asociatii profesionale

 

 

 

ESSE, AIOL , DAAD, SRSAA, GGR, SLE

 

 

 

 

©Vimaro Com - IDENTITATEA LEXICALA SI MORFOLOGICA A LIMBII ROMANE IN CONTEXTUL MULTILINGVISTIC EUROPEAN. CONSONANTE SI DISONANTE
Str. Gavril Tudoras, nr.11, 720 283 Suceava, Romania

   Search Engine Optimization