IDENTITATEA LEXICALA SI MORFOLOGICA A LIMBII ROMANE IN CONTEXTUL MULTILINGVISTIC EUROPEAN. CONSONANTE SI DISONANTE
        


CURRICULUM VITAE

 Nume şi prenume

Cărcăle Victor Andrei

E-mail

victorcarcale@litere.usv.ro

Data naşterii

20.11.1979

Studii

 

 • liceale

1994- 1998- Colegiul Naţional “ Petru Rareş” Suceava, clasa de engleză intensiv. Media atestatului de traducător/translator şi profesor cu studii medii pentru învăţământul primar şi gimnazial 10. Am absolvit liceul ca şef de promoţie.

 • universitare

1999-2003- Universitatea “Babeş Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de Litere, specializarea limba şi literatura engleză- limba şi literatura italiană.

 • postuniversitare

2008-2010- Masterand în cadrul programului de master “Managementul proiectelor”, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) București

2007/2008- Doctor în filologie cu distincţia “Magna cum laude”

Activitatea profesională

 

 

2007- lector universitar doctor, disciplinele: limba şi cultura engleză, limba, cultura şi literatura italiană, comunicare şi relaţii publice.
2006- Asistent universitar la Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, Catedra de Limba şi Literatura Română, Departamentul Birotică si Comunicare si Relaţii Publice, disciplinele  Limba engleză contemporană, Limba Italiană Contemporană, Literatura italiană, Civilizaţie italiană.Din acest an am fost numit Director al Programului de Dezvoltare si Cercetare Universitară în cadrul  Departamentului de Limbă si Literatură Italiană.
2003 - Preparator universitar la Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, Catedra de Limba şi Literatura Română, Departamentul Birotică, disciplina Limba engleză contemporană.
2004- Doctorand al Universităţii “Al.I. Cuza” Iaşi, specializarea literatura engleză şi americană, cu teza The Cult of Italy in British Literature. Romantics and Pre Raphaelites, sub conducerea prof. univ.dr. Ştefan Avădanei. Am susţinut toate examenle şi referatele din planul individual de pregătire doctorală.
2004- preparator titular al Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, Catedra de Limba şi Literatura Română, Departamentul Birotică, disciplina Limba engleză contemporană.
2003- asociat şi director general al SC VIMARO COM SRL Suceava, activităţi principale:internet şi calculatoare, Centrul de Traduceri şi Limbi Străine, formare profesională şi consultanţă pentru fonduri europene (www.vimaro.ro)
1999- director general adjunct al SC ROM GUARD SECURITY SRL Suceava. Mă ocup de relaţiile comerciale externe ale firmei şi coordonez întreaga activitate a firmei.

Activitatea ştiinţifică

 

 

Cărţi / Volume

 • Discover England, Editura Licurici, Suceava, 1995
 • A Practical Course in English, Editura Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, 2004
 • English for Special Purposes ( Law, Accountancy and IT), Editura Universitas XXI, Iasi, 2006

Comunicări ştiinţifice

 • Naţionale: În fiecare an universitar am participat la Sesiunile de Comunicări Ştiinţifice ala Studenţilor unde am obţinut 2 premii I, 2 premii II şi un premiu III.
 • Internaţionale: Organizator al Colocviului Internaţional “Omul şi Mitul” noiembrie 2005 şi 2007. Am realizat versiunea siteului în limba italiană şi site-ul colocviului (www.litere.usv.ro/mit)
 • Internaţionale: Participant în cadrul Colocviului Internaţional “Constructions of Identity”, Cluj Napcoca, 6-8 Aprilie 2006. Am sustinut lucrarea Constructing An Identity: Lady Mountcashell In Italy
 • Internaţionale: Participant în cadrul Colocviului Internaţional Neo Umanesimo. Am asigurat traducerea specializată şi simultană pentru participanţii italieni.
 • Internaţionale: Invitat special în cadrul Colocviului Internaţional “Le storie checurano-Ferite sociali, costruzioni identitarie, frontiere… e altri paradossi”( “Istoriile care vindecă-Răni sociale, construcţii identitare,frontiere… şi alte paradoxuri”)-Bergamo, Italia-2006. Am susţinut, împreună cu doamna lect.dr. Claudia Costin lucrarea Elementi di mitologia romena. Tradizione, mentalità e socializzazione dell’identià(Elemente de mitologie română.Tradiţii, mentalităţi şi socializarea identităţii) şi am participat la masa rotundă cu tema “Integrarea- pornind de la trăirile culturale ale imigranţilor şi muţaţiile produse în procesul migrator”). Am asigurat, pe toată durata deplasării în Italia, traducerea simultană a Colocviului Internaţional, 16-21 octombrie 2006, Bergamo, Italia.

Responsabilităţi

 • Responsabil al Departamentului de Limbă şi Literatură Italiană. Am realizat împreună cu Regiunea Abruzzo(Italia) şi Comunitatea Montană “Valle Roveto”( AQ), Italia, finanţarea pentru dotarea completă a laboratorului multimedia de limbă, civilizaţie şi literatură italiană. Departamentul a fost sponsorizat cu peste 1500 de volume de limbă şi cultură italiană şi, în viitor, i se va asigura, pentru studenţii merituoşi, şi un număr de burse de studiu în Italia.Am coordonat întocmirea dosarului în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie a secţiei limba si literatura română-limba şi literatura italiană. Dosarul a fost aprobat de C.N.E.A.A şi a obţinut şi avizul M.Ed.C.
 • Instructor, evaluator și președinte examen PLIDA ( Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)- examen de certificare a competențelor în limba italiană recunoscut de Ministerul Italian al Afacerilor Externe și cel al Educației.

Perfecţionări

 

 

2001- Universita degli studi di Pisa, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, bursa Socrates de un semestru, nota de absolvire 30 e lode
1997- Stagiu de perfecţionare în Tonbridge, UK, program de parteneriat între şcoli.
1995- Stagiu de perfecţionare la International Languages School, Cambridge, UK

Competenţe

 

 

 • Limba engleză contemporană,
 • Limba şi civilizaţie engleză,
 • Limba şi literatura italiană,
 • Teoria textului şi Semiotică.

Membru al unor asociaţii profesionale

 • Presedinte al Comitetului Suceava al Societatii Internaționale ”Dante Alighieri”, Roma, Italia
 • Membru al Centrului InterLiteras (USV)

 

 


©Vimaro Com - IDENTITATEA LEXICALA SI MORFOLOGICA A LIMBII ROMANE IN CONTEXTUL MULTILINGVISTIC EUROPEAN. CONSONANTE SI DISONANTE
Str. Gavril Tudoras, nr.11, 720 283 Suceava, Romania

   Search Engine Optimization