Acasă| Redacția| Apel 2017| Recenzare| Arhiva| Indexări| Norme redactare| Linkuri| CADISS| Contact

ISSN-L: 1842 - 0400    ISSN: 2559 - 4656

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava

www.litere.usv.ro/anadiss/

 

Revista de Analiza Discursului

 

Ca publicaţie bianuală, revista ANADISS apare la Editura Universităţii din Suceava, cu articole şi rezumate publicate în limbi de circulaţie internaţională, la initiaţiva membrilor Centrului de Cercetare "Analiza Discursului", înfiinţat în 2005 în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava.

 

Una dintre componentele fundamentale ale dimensiunii existenţei umane este cea lingvistică. Limba defineşte prezenţa umană la fel de intens cum devenirea umană stabilizează şi afirmă limba. Acest echilibru se dovedeşte a fi, în lumea contemporană, adesea fragil.

 

Publicaţia de faţă îşi propune prezentarea unor contribuţii care să susţină potenţarea şi stabilitatea relaţiei om - limbă. În acest sens, preocupările revistei noastre gravitează în jurul unor tematici precum: Discursul politic, Text şi discursivitate, Discurs şi didacticitate, Intertext - interdiscurs, Discurs şi societate, Imaginar lingvistic şi dinamica limbii, Producerea şi receptarea discursurilor de specialitate, Perspective discursive şi contexte culturale diferite, Cunoaştere şi discurs: practici discursive şi non-discursive, Intertext şi interdiscurs, Discurs şi Identitate. Ilustrăm prin acestea principiul saussurian după care "la langue n'est faite qu'en vue du discours", neingnorând materializarea acesteia în text.


 

L’une des principales composantes de la dimension de l’existence humaine est celle linguistique. La langue définit la présence humaine aussi intensément que le devenir humain stabilise et affirme la langue. Aujourd’hui, cet équilibre est sans doute assez fragile.

 

Notre publication propose des contributions vouées à soutenir les rapports locuteur/interlocuteur – langue, par le biais d’une thématique qui réunit des termes comme: discours, société, imaginaire (linguistique), dynamique de la langue / des langues, production et réception des discours spécialisés, contextes culturels et perspectives discursives différentes, discursivité / non-discursivité, (inter)texte, (inter) discours, identité et discours, linguistique textuelle / analyse du discours …

 

Notre option vise l’illustration du principe saussurien «la langue n’est faite qu’en vue du discours», tout en soulignant sa matérialisation dans le texte.

 

 

The academic journal ANADISS is a biannual publication which comes out at Suceava University Press. On the initiative of the members of the "Discourse Analysis" Research Centre founded in 2005 within the Faculty of Letters and Communication Sciences from "Stefan cel Mare" University, Suceava, the articles and their abstracts are written in French, English, German, Spanish or Italian.

 

One of the fundamental components of the human existence's dimension is the linguistic one. Language defines the human presence as intensely as the human becoming stabilizes and affirms the language. In the contemporary world, this equilibrium is often fragile.

 

The present publication proposes the presentation of such contributions, which can sustain the aggrandizement and the establishment of the human-language relation. To this end, our journal's preoccupations gravitate around themes such as: political discourse, text and discursiveness, discourse and didacticism, inter-text - inter-discourse, discourse and society, linguistic imaginary and language dynamics, production and capture of specialty discourses, discursive perspectives and various cultural contexts, knowledge and discourse: discursive and non-discursive practices, inter-text and inter-speech, discourse and society, linguistic imaginary and language dynamics, discourse and identity. We illustrate through these the Saussurian principal according to which "la langue n'est faite qu'en vue du discours", without ignoring its materialization within the text.

 

 

 

 

 

copyright 2017 anadiss